Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen utreder om tillstånd till hemlig avlyssning och hemlig övervakning kan knytas till individer

Publicerad

Regeringen har i dag gett Utredningen om hemlig dataavläsning ett tilläggsuppdrag för att utreda om tillstånd till hemlig avlyssning och hemlig övervakning kan knytas till en person i stället för till ett visst telefonnummer eller liknande.

Hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation är viktiga verktyg i den brottsbekämpande verksamheten. Tillstånd till sådana tvångsmedel knyts i dag till ett visst telefonnummer, e-postadress eller liknande. Normalt beslutas tillstånden av domstol. I kriminella kretsar är det vanligt att personer till exempel byter sim-kort och telefon för att undvika avlyssning eller övervakning i realtid. Så fort ett byte sker måste ett nytt tvångsmedelsbeslut hämtas in och det här gör att kriminella tillfälligt kan undgå avlyssning och övervakning. Uppdraget som regeringen idag har beslutat om handlar om att analysera om man i stället kan koppla tvångsmedelstillståndet till den person som är föremål för åtgärden. Den här möjligheten skulle underlätta för de brottsbekämpande myndigheterna att upprätthålla en kontinuerlig bevakning av personer som ska avlyssnas eller övervakas.

Utredningen, som sedan tidigare har i uppdrag att undersöka om det bör införas bestämmelser om hemlig dataavläsning i svensk rätt (dir. 2016:36), ska redovisa uppdraget senast den 13 april 2018. Det ursprungliga uppdraget ska dock fortfarande redovisas senast den 13 november 2017.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh