Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringssatsning har gett tusentals fler anställda i äldreomsorgen

Publicerad

I dag, onsdag, presenterar Socialstyrelsen sin utvärdering av regeringens bemanningsmiljarder för 2016. Utvärderingen visar att satsningen gett över 5000 fler årsarbetskrafter i äldreomsorgen. Satsningen har både inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid.

– Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg. Regeringen har satsat 2 miljarder per år för att öka bemanningen. Nu ser vi resultaten, säger äldreminister Åsa Regnér.

Regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen påbörjades i juli 2015.

Kommunerna har i första hand använt satsningen för bättre kontinuitet, bättre bemanning nattetid och aktiviteter för en meningsfull tillvaro och trygg hemgång efter sjukhusvistelse för äldre. Många kommuner har också använt pengarna till att höja sysselsättningsgraden för personalen.

Genom satsningen har kommunerna framförallt anställt fler undersköterskor (3245 årsarbetskrafter), men också vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282), arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124). Några kommuner har dessutom satsat på dietister, kock, kallskänka eller vårdhundsförare.

Presskontakt

Sami Mashial
Tf. Pressekreterare hos barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.