Innehållet publicerades under perioden

-

Ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk

Regeringen har idag utsett Ingrid Eiken Holmgren till ny generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Ingrid Eiken Holmgren kommer närmast från befattningen som VD för Mäklarsamfundet. Hon tillträder sin anställning som generaldirektör den 20 februari 2018.

- Jag är glad att Ingrid Eiken Holmgren har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk. Hennes tidigare yrkeserfarenhet från både den privata sektorn och från chefs- och ledarbefattningar inom den statliga sektorn, liksom hennes sakkunskaper på fastighetsområdet, gör henne till en mycket lämplig generaldirektör för Statens fastighetsverk, säger Per Bolund.

Ingrid Eiken Holmgren har tidigare bland annat varit statssekreterare vid Kulturdepartementet, departementsråd och chef för internrevisionen i Regeringskansliet samt verkat vid Finansdepartementets budgetavdelning. Hon har examen i ekonomi från Stockholms universitet i Stockholm.

- Det känns meningsfullt och roligt att leda en verksamhet med stor samhällsbetydelse. Våra kulturhistoriska byggnader och miljöer ska hållas levande och väcka stolthet hos allmänheten och förvaltas så att de finns kvar för kommande generationer, säger Ingrid Eiken Holmgren. Nu ser jag fram emot att möta mina nya kollegor. Vi ska tillsammans utveckla verksamheten på ett hållbart, resurseffektivt och förtroendegivande sätt.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Myndigheten ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Myndigheten bedriver sin verksamhet i stora delar av landet och har sitt huvudkontor förlagt till Stockholm.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Åsa Carlberg
Pressekreterare Statens fastighetsverk
Mobil 010-4787600