Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Vetenskapsrådet ska tillfälligt kunna frysa medel för forskare under utredning

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om ändringar i Vetenskapsrådets instruktion, som innebär att beslut att inte längre betala ut forskningsmedel får avse viss tid. Detta möjliggör en tillfällig frysning av utbetalningar under tiden en utredning pågår.

Vetenskapsrådet har redan i dag möjlighet att dra in utbetalningarna om forskaren inte uppfyller fastställda villkor. Möjligheten används framförallt i de fall en utredning vid det lärosäte där forskaren är anställd slagit fast att personen gjort sig skyldig till forskningsfusk. Den nya instruktionen ger Vetenskapsrådet möjligheten att även tillfälligt frysa utbetalningarna i väntan på utredning av en forskningsutförare vid misstanke om exempelvis forskningsfusk, oetiskt agerande eller annat klart olämpligt beteende.

- Det är bra att Vetenskapsrådet har möjlighet att i mycket uppenbara fall kunna överväga att tillfälligt frysa forskningsmedel. Jag vill dock understryka att Vetenskapsrådets agerande är kopplat till andra myndigheters, framförallt universitet och högskolors och eventuellt domstols, beslut. Det är viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att ingen forskare fråntas forskningsmedel på lösa grunder, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Förordningen träder i kraft den 27 februari 2018.

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och fördelar medel till forskare inom alla områden. Myndigheten ska stödja forskning av högsta kvalitet, och har också huvudansvar för en rad andra frågor såsom forskningsinfrastruktur, forskningspolitisk rådgivning, strategiska satsningar och forskningskommunikation. Av drygt 6000 sökande beviljas omkring 1000 forskningsutövare medel från Vetenskapsrådet varje år.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00