Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En mer heltäckande terrorismlagstiftning

Publicerad

Regeringen föreslår en utvidgning av nästan alla straffbestämmelser på terrorismområdet. Ett av förslagen innebär att straffansvaret för att utbilda sig för terrorism också ska omfatta självstudier.

– Nu kriminaliserar vi självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker när det finns ett terrorismsyfte. Det gör det lättare att ingripa mot ensamagerande på ett tidigt stadium, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen föreslår också att straffbestämmelsen om terrorismresor utvidgas så att även terrorismresor till det egna medborgarskapslandet blir straffbara. Det enda undantaget är svenska medborgares resor till Sverige.

Vidare ska terroristbrottet uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan vara terroristbrott. Det föreslås också bli straffbart att finansiera i princip alla brott inom terrorismlagstiftningen, som till exempel att finansiera någons terrorismutbildning. Dessutom ska svenska domstolar i fler fall kunna döma över terrorismrelaterade brott som har begåtts utomlands.

Förslagen handlar främst om att genomföra EU:s direktiv om bekämpande av terrorism och tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism. Regeringen föreslår också att Sverige ska tillträda tilläggsprotokollet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018. Förslagen ska nu granskas av Lagrådet.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh