Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En ny dataskyddslag ska komplettera EU:s dataskyddsförordning

Publicerad

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Bland annat ska barn som har fyllt 13 år få lämna samtycke på egen hand till att sociala medier behandlar deras personuppgifter.

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter. Den nya dataskyddslagen som regeringen nu har lämnat förslag på kompletterar EU-förordningen på övergripande nivå.

På internet kan ungdomar skaffa information och utöva sin yttrandefrihet och de bör själva få bestämma om de vill utnyttja den möjligheten. Därför föreslår regeringen att barn som har fyllt 13 år på egen hand ska kunna samtycka till behandling av personuppgifter när de använder sociala medier och informationstjänster. Enligt EU:s dataskyddsförordning måste en förälder lämna samtycke tills barnet är 16 år, men den åldersgränsen får sänkas, vilket regeringen nu föreslår.

Enligt EU:s dataskyddsförordning kan sanktionsavgifter tas ut av företag som bryter mot reglerna. Det är lika viktigt att också svenska myndigheter följer reglerna och därför föreslår regeringen att sanktionsavgifter även ska kunna tas ut av myndigheter som inte följer lagen.

Lagförslaget innehåller också bestämmelser om bland annat tystnadsplikt för dataskyddsombud i privat sektor och överklagande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh