Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Bättre förutsättningar för kooperativt företagande

Publicerad

Regeringen har beslutat propositionen En ny lag om ekonomiska föreningar. Lagen ger kooperativa företag i alla branscher villkor som är mer likvärdiga andra företags. De kooperativa företagen får därmed bättre förutsättningar att växa och anställa.

– Förbättringarna som den nya lagen medför är starkt efterfrågade av de kooperativa företagen och kommer att gynna både små och stora ekonomiska föreningar. De kooperativa företagen får moderna regler som underlättar deras tillväxt, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Den nya lagen som regeringen föreslår gäller för alla ekonomiska föreningar, oavsett storlek och bransch. Förslagen gäller även för bland annat bostadsrättsföreningar. Reglerna blir mer lättillgänglig och enklare att tillämpa än den nuvarande lagen, som är 30 år gammal.

Förändringarna är positiva både för den traditionella kooperationen inom till exempel lantbruk och detaljhandeln och för den framväxande kooperativa rörelsen inom bland annat välfärdssektorn, bredband och vindkraft.

Den nya lagen innebär en rad förändringar:

  • Lagen förenklar för de ekonomiska föreningarna. Kraven på vad som måste finnas med i föreningens stadgar minskar. Det införs ett förenklat avvecklingsförfarande för föreningar som inte har några skulder.
  • Lagen stärker de ekonomiska föreningarna. Det införs moderna regler om medlemskap i en förening och om styrelsen, revision och registrering.
  • Lagen motverkar ekonomisk brottslighet. Det införs ett förbud att anlita så kallade målvakter som styrelseledamöter eller vd. Ett byte av styrelseledamot eller vd får verkan först då bytet anmäls till Bolagsverket. I föreningar som har auktoriserad revisor ska revisorn anmäla eventuell ekonomisk brottslighet till styrelsen och till åklagaren.

Kooperativa företag är en viktig del av det svenska näringslivet. Enbart de 100 största kooperativa företagen omsätter cirka 400 miljarder kronor och har ungefär 100 000 anställda. Den senaste tiden har kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar varit den företagsform som har ökat snabbast i antal. För regeringen är det viktigt att den positiva utvecklingen kan fortsätta.

Regeringen föreslår att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2018.

Fakta

En ekonomisk förening är en förening där medlemmarna deltar i föreningens verksamhet som till exempel konsumenter, leverantörer eller med egen arbetsinsats. Föreningens verksamhet ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

I Sverige finns det i dag cirka 15 000 ekonomiska föreningar och cirka 32 000 bostadsrättsföreningar.

Förslagen är följden av det arbete för att förbättra de kooperativa företagens villkor som regeringen har bedrivit hela mandatperioden. Ett stort steg togs även förra året med propositionen Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar (prop. 2015/16:4).

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.