Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Motståndskraften mot it-incidenter ska öka

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att bidra till att öka allmänhetens och företags kunskap om informationssäkerhet, inklusive id-stölder.

I Sverige har nästan alla tillgång till internet. Allt fler använder smarta mobiler och surfplattor. Samtidigt ökar dataintrången, it-bedrägerierna och spridningen av skadlig kod. Även antalet id-stölder ökar. Hur vi hanterar riskerna som följer av samhällets digitalisering har stor betydelse för vår förmåga att upprätthålla och stärka vårt gemensamma välstånd och vår gemensamma säkerhet.

MSB får bland annat i uppdrag att genomföra en nationell informationskampanj i syfte att öka allmänhetens samt små och medelstora företags kunskap om vilka grundläggande säkerhetsåtgärder som kan och bör vidtas för att skydda sig mot it-incidenter, inklusive id-stölder.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket. Vid behov ska MSB även samverka med relevanta branschorganisationer. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh