Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen ser över sjukförsäkringen

Publicerad

Idag presenterade regeringen nya åtgärder för en trygg och hållbar sjukförsäkring med rätt stöd till individen. Det är en del av det åtgärdsprogram för en trygg sjukförsäkring med människan i centrum som regeringen presenterade tidigare i år.

Regeringen tillsätter en utredning för att se över sjukförsäkringen, bland annat när det gäller tillämpningen av begreppet "normalt förekommande arbete" samt "särskilda skäl" vid bedömning av arbetsförmåga. Samtidigt beslutar regeringen om en helt ny funktion, en nationell samordnare för sjukförsäkringen, som ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen, så att den på allvar hamnar i centrum.

– En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver. Sjukförsäkringen ska vara trygg och behöver moderniseras. Mandus Frykman och Claes Jansson har ett tydligt mandat att driva på den utvecklingen, säger socialminister Annika Strandhäll.

Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess utses Mandus Frykman. Han är psykolog och verksam inom företagshälsovården, samt forskare vid Karolinska Institutet. Hans bakgrund och erfarenheter gör honom enligt regeringen mycket lämpad att se över hur sjukskrivningsprocessen fungerar och kan utvecklas utifrån ett individperspektiv. Samverkan är centralt och Mandus har förutsättningarna för att främja den konstruktiva dialog och samverkan mellan berörda aktörer i sjukskrivningsprocessen som är så starkt efterfrågad.

Claes Jansson blir utredare för att se över bland annat normalt förekommande arbete, han har tidigare arbetat som enhetschef på LO-TCO Rättsskydd. Han har också en bakgrund på Försäkringskassan. Hans erfarenhet med många år på rättsskyddet gör att han har god insyn i de utmaningar som sjukförsäkringens regelverk står inför.

Utredningen över sjukförsäkringen ska lämna sitt första delbetänkande den 30 januari 2019. Utredningen ska slutredovisas senast den 30 oktober 2019. Den nationella samordnaren ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 april 2020.

Regeringen kallade tidigare i veckan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen till Regeringskansliet för att myndigheterna skulle redovisa sitt samarbete och hur det kan bli bättre för mer och rätt stöd till den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.