Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen tryggar pensioner för 43 000 pensionärer

Publicerad

En EU-dom från december 2017 medför stora förändringar för den svenska garantipensionen. Inom kort avser regeringen tillsätta en utredning som ska se över domens konsekvenser. För att skapa trygghet för pensionärer som bor utomlands remitterar regeringen ett förslag som gör att garantipension kommer betalas ut på samma sätt som i dag till dess att utredningen är färdig.

- Pensionärer förtjänar trygghet och när det sker stora förändringar är det viktigt att de inte sker över en natt. Därför ser vi nu till att ta ansvar för de människor som har bott och arbetat i Sverige genom att få på plats en tillfällig lagstiftning, säger socialminister Annika Strandhäll.

Merparten av de pensionärer som berörs bor i Sveriges grannländer samt Tyskland. EU-domstolen meddelade i december 2017 en dom som rör den svenska garantipensionen. Domen har långtgående konsekvenser och slår bland annat fast att det saknas stöd för att betala ut garantipension till pensionärer inom EU-/EES-området och Schweiz. Regeringen kommer inom kort tillsätta en utredning som ska analysera alla domens konsekvenser och föreslå eventuella förändringar.
För att skapa trygghet för de 43 000 pensionärer som bott och arbetat i Sverige, men i dag bor utomlands och får garantipension, kommer regeringen i morgon remittera ett förslag som ser till att garantipensionen fortsatt kommer att betalas ut i avvaktan på att utredningen är färdig.

Bakom förslaget, som skapar en övergångslösning fram till 2020, står regeringen och alla partier som står bakom pensionssystemet.

Fakta

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Antalet personer som bor utanför Sverige inom EU/EES eller Schweiz och får utbetald garantipension (december 2017):
Finland                   17 044
Tyskland                 5 340
Norge                      5 099
Danmark                 3 034
Spanien                  2 000
Storbritannien        1 648
Grekland                 1 451
Frankrike                1 240
Schweiz                  1 206
Italien                      1 030
Övriga EU-/
EES-länder             3 597

Totalt                    42 689

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00