Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bättre uppföljning som en del i regeringens arbete för att korta vårdköerna

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla sitt arbete med att följa upp hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med fokus på väntetider.

Att följa och utveckla uppföljningen av vårdens tillgänglighet är viktigt för att vården också ska kunna förbättra den. Det är ett viktigt verktyg för landstingen som levererar vården. Socialstyrelsen har ett uppdrag att samlat redovisa tillgänglighet och väntetider. Regeringen vill att det utvecklas.

– Att korta köerna i vården är av största vikt för en trygg och tillgänglig vård för vanligt folk i hela landet. Det är landstingen som är ansvariga för utförandet av vården. För att de ska kunna korta köerna och för att regeringen ska kunna se resultat av de historiskt stora satsningar som görs så krävs mer och bättre uppföljning. Flera av landstingen behöver göra mer, säger socialminister Annika Strandhäll.

I det nya uppdraget ingår att göra djupare orsaksanalyser för sjukdomar med speciellt långa väntetider. Det kan också gälla områden där många patienter väntar eller där det finns särskilt stora skillnader i väntetider över landet. Socialstyrelsen ska även fortsätta arbetet med rapportering av väntetider vid akutmottagningar och vidareutveckla uppföljning av väntetider enligt principen patientens väg genom vården.

– När problemen och skillnaderna är allt för stora i landet kring samma diagnos behövs det en djupdykning för att kunna komma åt det bakomliggande. Alla landsting behöver titta särskilt på hur de kortar väntan i vården i deras region, säger socialminister Annika Strandhäll.
Socialstyrelsen ska i uppdraget samråda med landstingen och regionerna, företrädare för patientorganisationer samt SKL.

Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2018 lämna in en övergripande plan till Socialdepartementet över hur myndigheten avser att arbeta med uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.

Regeringen har idag även fattat beslut om utbetalning av en miljard till landstingen.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00