EU-domstolen besöker Sverige 20 - 23 maj

EU-domstolen besöker Sverige för första gången på drygt 20 år och träffar då bland annat EU- och handelsminister Ann Linde samt Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

EU-domstolen träffar även Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Justitiekanslern med flera under sitt besök i Sverige. Senast EU-domstolen var här var för drygt 20 år sedan.

Den Europeiska unionen har förändrats betydligt sedan dess. Besöket blir ett tillfälle att synliggöra och öka förståelsen för EU-domstolens arbete och samtidigt främja dialogen mellan EU-domstolen och svenska domstolar.

Besöket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte med dem som vi satt att säkerställa medborgarnas rättigheter och rättsstatens principer i unionen. Den diskussionen är särskilt relevant i ljuset av att Storbritannien valt att lämna EU och den politiska utvecklingen i en del medlemsstater som riskerar att underminera dessa länder som fungerande rättsstater.

EU-samarbetet är grundat på idén om en inre marknad som förverkligas genom att varor, personer, tjänster och kapital ska kunna röra sig mellan medlemsstaterna med så få begränsningar som möjligt. En viktig fråga att diskutera vid besöket blir därför hur det aktuella läget i EU inverkar på den inre marknadens funktion.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha
Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh