Innehållet publicerades under perioden

-

Internationella innovationstävlingar verktyg för att nå klimatmålen

Publicerad

Halvvägs in i det femåriga åtagandet från klimatmötet COP21 i Paris har samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan lanserat två internationella innovationstävlingar: Hållbar mobilitet som tjänst och Lokala hållbara energisystem.

Båda tävlingarna är en del av satsningen A Challenge from Sweden, ett långsiktigt initiativ som främjar behovsdrivna innovationer och bidrar till en hållbar utveckling. Tävlingarna inom satsningen ska alla möta de miljö- och klimatmål som städer, regioner, länder, internationella organisationer och företag har förbundit sig till vid Parisavtalet. Innovatörer från hela världen uppmanas att delta i tävlingarna.

– Vi behöver tävlande från hela världen för att garantera en hög nivå på innovationer. På så sätt kan man koppla ihop investerare och innovatörer för att ta fram de bästa lösningarna ska nå nya marknader, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Genom att utveckla och öka kompetensen inom behovsstyrd upphandling, kan A Challenge from Sweden hjälpa till med att uppnå energi- och klimatmål. Initiativet bidrar också till samhällsekonomiska vinster genom att effektivisera upphandlingsprocesser som drivs med skattemedel. Det skapar förutsättningar för företag att växa och skapa jobb, identifiera nya exportgrenar samt öka export och välfärd.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

A Challenge from Sweden

A Challenge from Sweden är ett initiativ av Energimyndigheten, i samarbete med flera organisationer, som underlättar för behovsägare att köpa hållbara och ändamålsenliga innovationer i syfte att nå energi- och klimatmål.

Metoden i satsningen går ut på att genom innovationsdrivna upphandlingar och tävlingar hitta de lösningar Sverige och världen behöver för att nå sina klimatmål. Initiativet hjälper de som har behov av lösningarna att bli bättre beställare och spara resurser genom att samarbeta med organisationer med liknande behov.