Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Kortare väg till att bli specialistläkare genom bastjänstgöring

Publicerad

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med att modernisera läkarutbildningen. I det nya förslaget, som beslutades i en lagrådsremiss torsdagen den 24 maj, föreslås att allmäntjänstgöringen (AT) ska tas bort. Dessutom föreslår regeringen att en bastjänstgöring (BT) inrättas som en fristående första del i specialiseringstjänstgöringen.

– Vi har ett stort problem idag med att många läkarstudenter får vänta onödigt länge på en AT-plats. Genom att korta vägen till att bli färdig specialist får läkarna fler yrkesverksamma år som specialistläkare vilket är bra för vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Människor ska alltid ha tillgång till en bra vård, oavsett vem man är eller var man bor. Därför är det viktigt att vi får en modern läkarutbildning på plats som rustar blivande läkare med verktyg, kunskap och kompetens som kommer att ge människor snabbare vård, bättre patientsäkerhet och i grunden en mer jämlik hälsa, säger minister för högre utbildning och forskning Helen Hellmark Knutsson.

Förslaget bygger på att läkarutbildningen förlängs med en termin till sex år och efter läkarexamen ska den enskilde direkt kunna ansöka om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Förslaget innebär därför att läkarnas allmäntjänstgöring (AT) tas bort.

Läkarnas specialiseringstjänstgöring, det vill säga den vidareutbildning de genomgår för att bli specialister inom olika områden, ska inledas med en gemensam introduktion för alla. Den gemensamma introduktionen ska benämnas bastjänstgöring (BT) och vara obligatorisk även för de som har sin läkarutbildning från andra länder än Sverige när man ska bli svensk specialistläkare. En stor del av dem som får sin läkarlegitimation i Sverige har sin utbildning från ett annat land – ofta ett EU-land. Längden på en basttjänstgöring kan variera då den ska bygga på att man uppnått vissa kunskapsmål snarare än genomgått en viss tids utbildning. Den lägsta tillåtna sammanlagda tiden för specialiseringstjänstgöring, inklusive BT, höjs dock från fem till fem och ett halvt år.

Tanken med förslaget är bland annat att vägen till att bli färdig specialist ska gå betydligt snabbare. Detta sker exempelvis genom att man inte ska behöva vänta på en AT-plats – vilket idag kan ta upp till cirka två år – utan snabbare kunna få en BT. Detta bland annat då formerna för bastjänstgöring föreslås vara mer flexibla än formerna för allmäntjänstgöring, och BT-platserna därför kan anordnas på fler platser i vården.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. De som påbörjat sin läkarutbildning i Sverige före detta datum och slutför utbildningen enligt nu gällande examenskrav berörs dock inte av de nya reglerna.

Presskontakt

Sam Assadi
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet