Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Miljömålsberedningen får havsuppdrag

Publicerad

För precis ett år sedan stod Sverige värd för FN:s havskonferens i New York. I samband med det uttalade regeringen ett nytt svenskt ledarskap för haven. Nu får Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram en strategi för att vända den negativa trenden i Sveriges havsmiljö.

Regeringen vill skapa förutsättningar för en bred politisk enighet för de åtgärder som krävs för hållbara hav längs Sveriges kuster. Miljömålsberedningen får därför i uppdrag att ta fram en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser.

− Nu krävs handling för haven. Vi har tagit på oss ledartröjan i havsfrågorna globalt och vi ska fortsätta leverera på hemmaplan. Miljömålen och de globala målen för hållbar utveckling ska nås, säger minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin.

Klimatförändringar och havsförsurning sker redan nu och kommer i framtiden ge betydande negativa effekter på Sveriges havsmiljö. Tillståndet i havsmiljön är av stor betydelse för att utveckla en hållbar blå ekonomi inom bland annat fiske och kustnära turism.

− Hoten mot haven är många och allvarliga, men vi står inte utan lösningar. Det finns mycket vi kan göra för att säkerställa att vi har friska och rena hav som kan förse oss med allt från mat till jobb och att vi ska kunna fortsätta att njuta av bad och strandpromenader. Miljömålsberedningens nya uppdrag ska bidra till det, säger Isabella Lövin.

Miljömålsberedningen ska lämna förslag till ytterligare styrmedel och åtgärder för att Sverige ska nå de nationella miljömålen för havet och bidra till att Sverige gör sin del i att nå det globala hållbarhetsmålet för hav och marina resurser inom Agenda 2030. Uppdraget löper till december 2020.

Regeringen har utsett Emma Nohrén till ny ordförande i Miljömålsberedningen. Emma Nohrén är riksdagsledamot för Miljöpartiet sedan 2014 och utbildad marinbiolog. Övriga riksdagsledamöter kommer utses efter valet. I beredningen kommer det även ingå sakkunniga från departement, myndigheter, länsstyrelser, kommuner, näringsliv eller intresseorganisationer.

Presskontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.