Utredning föreslår ökad flexibilitet för kommunerna för när vatten och avlopp ska installeras

Välkomna till presskonferens med utredningen för hållbara vattentjänster som lämnar över sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till Miljö- och energidepartementet.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Ingång via Kopparporten från kl. 11:30. Medtag presslegitimation.

Utredningen har bl.a. arbetet med frågan kring reglerna för när och om kommuner ska ansluta fastigheter till det kommunala nätet. En fråga som idag leder till stora konflikter på flera håll i landet.

Efter överlämnandet finns det möjlighet för media att delta i en presskonferens med utredaren Anders Grönvall för att höra mer om utredningens förslag.

Pressträffen kommer även att kunna följas via webb-tv på regeringen.se.

Välkomna!

Kontakt

Anders Grönvall
Utredare
Mobil 070-655 46 19