Pressmeddelande från Miljödepartementet

Utredning föreslår ökad flexibilitet för kommunerna för när vatten och avlopp ska installeras

Publicerad

Välkomna till presskonferens med utredningen för hållbara vattentjänster som lämnar över sitt betänkande Vägar till hållbara vattentjänster till Miljö- och energidepartementet.

Tid:
Plats: Pressrummet, Rosenbad

Ingång via Kopparporten från kl. 11:30. Medtag presslegitimation.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

Utredningen har bl.a. arbetet med frågan kring reglerna för när och om kommuner ska ansluta fastigheter till det kommunala nätet. En fråga som idag leder till stora konflikter på flera håll i landet.

Efter överlämnandet finns det möjlighet för media att delta i en presskonferens med utredaren Anders Grönvall för att höra mer om utredningens förslag.

Pressträffen kommer även att kunna följas via webb-tv på regeringen.se.

Välkomna!

Presskontakt

Anders Grönvall
Utredare
Telefon (växel) 08-405 10 00