Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Socialdepartementet

350 miljoner till satsning på välfärdsteknik

Publicerad

Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor i stöd för välfärdsteknik till den kommunala äldre- och funktionshinderomsorgen. Nu har regeringen tagit beslut om hur mycket pengar kommunerna i Sverige ska få.

Regeringen ser att det finns behov av ökade kommunala investeringar i välfärdsteknik inom äldre- och funktionshindersomsorgen. Med hjälp av välfärdsteknik som exempelvis mobila larm eller applikationer som påminner eller ger stöd, kan personer med funktionsnedsättning och äldre personer vara mer delaktiga, mer självständiga och uppnå högre livskvalitet. Välfärdsteknik kan även bidra till bättre arbetsmiljö för kvinnor och män som arbetar inom socialtjänstens verksamheter.

Regeringen avsatte i vårbudgeten 350 miljoner kronor för välfärdsteknik. Nu har regeringen beslutat hur mycket varje kommun får och gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengarna under 2018. Pengarna ska göra nytta både inom äldreomsorgen men även inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

- Välfärdsteknik kan öka friheten och självständigheten hos omsorgstagaren samtidigt som arbetsmiljön kan bli bättre för de som jobbar inom äldre- och funktionshindersomsorgen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

Exempel på välfärdsteknik:

  • Robotar som påminner om när läkemedel ska tas och också hjälper till att dosera rätt.
  • Larmmatta som signalerar när en person har gått upp ur sängen.
  • Positioneringslarm som visar var en person befinner sig som gått vilse.
  • Mobil journalföring för personalen.
  • Kommunikation mellan personal och vårdtagare via videosamtal.

Kommunerna får rekvirera medel till satsning på välfärdsteknik hos Socialstyrelsen och får själva utifrån sina behov och förutsättningar bestämma vad de ska satsa på inom välfärdsteknik. Medlen får användas under 2018. Socialstyrelsen ska senare följa upp vad kommunerna gör för pengarna och redovisa till regeringen senast den 15 maj 2019.

Presskontakt

Jens Petersen
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00