Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

En effektivare kommunal räddningstjänst

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har tagit emot räddningstjänstutredningens betänkande om en effektivare kommunal räddningstjänst.

Utredningen föreslår att kommunerna får en utökad skyldighet att samverka med varandra för att effektivare kunna genomföra omfattande räddningsinsatser, till exempel vid större skogsbränder. Vidare föreslås att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i fortsättningen ska ha uppgifterna att utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten och att kunna ta över ansvaret för kommunernas räddningstjänstverksamhet vid mycket omfattande räddningsinsatser. I dag är det länsstyrelserna som har dessa uppgifter.

Utredningen föreslår också att kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare övergripande räddningsledning i hela landet. En sådan funktion är av stor vikt, till exempel vid omfattande bränder eller andra allvarliga händelser. Den ständigt bemannade funktionen ska vara placerad på kommunal nivå och varje kommun ska själv eller tillsammans med andra kommuner ha tillgång till funktionen. Det föreslås vidare att MSB ska ges en förtydligad uppgift när det gäller att kunna tillhandahålla nationella stödresurser, till exempel stabs- och ledningsstöd eller utrustning för skogsbrandbekämpning vid pågående omfattande räddningsinsatser.

Utredningen anser även att kommunerna bör ta ett större ansvar för att kommunalanställda i större utsträckning ska kunna vara deltidsbrandmän. Det föreslås också att deltidsbrandmän ska undantas från reglerna om A-kasseersättning i fråga om avräkningskrav mot erhållen lön.

Utredningen har letts av Jan-Åke Björklund som bland annat är tidigare vd för Kommunförbundet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Betänkandet går nu ut på remiss.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh