Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

EU:s miljöministrar diskuterar bilars koldioxidutsläpp och globalt kemikalieavtal

Publicerad

Den 25 juni träffar Karolina Skog EU:s miljöministrar i Luxemburg. Ministrarna kommer diskutera skärpta EU-mål för utsläpp av koldioxid från nya lätta fordon. Karolina Skog kommer också att presentera den nya allians med ambitiösa länder som vill se ett globalt avtal för kemikalier och avfall.

Kommissionens förslag till nya mål för utsläpp från nya lätta fordon är 15 procent minskning till år 2025 jämfört med 2021, och 30 procent minskning till 2030. Regeringen anser dock att målen bör vara 25 procent respektive 50 procent för år 2025 och 2030.

− För att nå våra klimatmål både inom Sverige och på europeisk nivå är ambitiösa EU-regler på transportområdet helt avgörande. Jag ser fram emot att hitta likasinnade länder som likt Sverige vill driva på för mer ambitiösa mål, säger miljöminister Karolina Skog.

Regeringen anser att målet till år 2030 bör vara indikativt, förutsatt att den föreslagna ambitionsnivån om 50 procent inte sänks, eftersom det råder osäkerhet kring hur snabbt nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa. En bred analys bör göras vid den planerade översynen år 2024.

Sverige bildar allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall

Vid miljörådsmötet kommer Karolina Skog att presentera Sveriges initiativ till en högnivåallians med länder som vill få till ett globalt avtal om kemikalier och avfall. Alliansen kommer att lanseras i samband med FN:s politiska högnivåforum om de globala målen för hållbar utveckling i New York i mitten av juli.

− Marknaden för handel med varor blir allt mer global. Det ställer krav på ett globalt regelverk för farliga ämnen och avfall, som också omfattar fler ämnen. FN-konventionen om kvicksilver tog 25 år att förhandla fram. Det går uppenbarligen alldeles för långsamt att reglera ämne för ämne, säger Karolina Skog.

Under miljörådsmötet kommer ministrarna även att diskutera EU:s dricksvattendirektiv och förväntas anta rådsslutsatser om förverkligandet av EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin.
Dessutom kommer det inkommande österrikiska ordförandeskapet presentera sitt program inför höstens arbete på miljöområdet.

Presskontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos miljöminister Karolina Skog
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon miljöminister.