Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Högspecialiserad vård i fokus för regeringsuppdrag till Socialstyrelsen

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att löpande följa upp och återrapportera om genomförandet av, och tidsplanen för, den nya beslutsprocessen för nivåstrukturering av nationellt högspecialiserad vård.

- Inför varje beslut som fattas om nationellt högspecialiserad vård krävs grundliga analyser, breda förankringsprocesser och god dialog med landstingen. Socialstyrelsen får en viktig roll i att säkerställa väl genomarbetade förslag, med konsekvenser för bland annat akutsjukvården i ständig åtanke, säger socialminister Annika Strandhäll.

Uppdraget till Socialstyrelsen inkluderar hela processen, från att förslag till vårdområden tas fram, till uppföljning av beslut om tillstånd för högspecialiserad vård. Patientsäkerhet ska särskilt beaktas i uppföljningen.

Socialstyrelsen ska hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) uppdaterat om hur arbetet fortskrider och årligen, senast den 15 december, lämna en delredovisning.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter