Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Läsa, skriva, räkna – så förbereder regeringen för garantin

Publicerad

Alla som berörs av garantin för tidiga stödinsatser ska få förutsättningar att förbereda sig innan garantin träder i kraft nästa år. Därför får Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) nu i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser och ge stöd inför implementeringen.

Elever som är i behov av stöd ska tidigt få det stöd de behöver. Det framgår av regeringens garanti för tidiga stödinsatser som införs i skollagen nästa sommar. För att förbereda garantin ger regeringen Skolverket och SPSM i uppdrag att genomföra kompetensutvecklings- och implementeringsinsatser för skolorna.

– Elever som behöver extra stöd för att lära sig läsa, skriva och räkna ska få det i tid, så att inte små hinder för eleven hinner växa till stora problem. Men i dag ger vi faktiskt mest särskilt stöd först i nionde klass och för många elever blir det för sent. Nu ändrar vi på det och ger lärare mandat att sätta in extra stöd när man ser att en elev behöver det, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Genom att erbjuda stöd till såväl huvudmän som förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger och rektorer vill regeringen säkerställa att eleverna tidigt får den ledning och stimulans som de behöver.

Förskollärare och lärare i förskoleklassen och lågstadiet ska erbjudas kompetensutveckling i språk och kommunikation, matematiska resonemang och uttrycksformer samt elevers tidiga läs-, skriv- och matematikinlärning. De ska bland annat få möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Kompetensutvecklings- och implementeringsinsatserna omfattar förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan och ska genomföras 2018–2020. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2019.

Presskontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han utbildningsminister.

Detta innebär Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

1 juli 2019 införs bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Garantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd ska få individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Garantin gäller för förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet

Gustav Fridolin på sociala medier