Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Nästa generation smarta elmätare kan introduceras i Sverige

Publicerad

Regeringen har därför i dag beslutat om att införa nya funktionskrav för elmätarna i Sverige. De nya smarta elmätarna ska stärka konsumenter och stimulera elmarknaden.

Regeringen har under en längre tid arbetat för att stärka kundernas ställning på elmarknaden och samtidigt utveckla möjligheterna till en stabil och effektiv drift av elnäten. En del av detta arbete är att införa nya funktionskrav som gör elmätarna smarta. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska senast vara på plats den 1 januari 2025.

– Nu införs nästa generations smarta elmätare i Sverige. De ska ge kunderna bättre verktyg för att vara aktiva på elmarknaden, samtidigt som elmätarna tryggar en säkrare drift av elnäten, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Funktionskraven på elmätare möjliggör också en utvecklad marknad för energitjänster. Dessutom behöver många av dagens installerade mätare ersättas inom de närmaste åren eftersom de kommer att ha nått slutet av sin ekonomiska och tekniska livslängd. Funktionskraven på elmätare blir en viktig del i regeringens fortsatta arbete med att utveckla elmarknaden. Kommande reformer är till exempel mätning av elen på timbasis för alla kunder och att minska antalet kunder med anvisningsavtal.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.