Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Publicerad

Regeringen har utsett Jean-Luc af Geijerstam till generaldirektör och chef för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Han har tidigare varit verksam i olika chefsroller vid eHälsomyndigheten och har en bakgrund som läkare. Jean-Luc af Geijerstam tillträder sin befattning den 1 september 2018.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I uppdraget ingår att analysera hur vården och omsorgen fungerar samt granska hur effektiva statens åtaganden och verksamheter är på området. Myndigheten ska också bistå regeringen med underlag och rekommendationer för effektivisering av statlig verksamhet och styrning.

Presskontakt

Jakob Andersson
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00