Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Nytt justitieråd i Högsta domstolen

Publicerad

Regeringen har i dag utnämnt advokaten Eric Runesson till justitieråd i Högsta domstolen.

Eric Runesson är sedan 1995 advokat och delägare i Sandart & Partners Advokatbyrå. Vid sidan av denna verksamhet har han varit styrelseledamot i Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut och är sedan 2014 ledamot i Sveriges advokatsamfunds styrelse. Han har även avlagt juris doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och är sedan 2000 docent vid samma högskola. Sedan 2016 är han adjungerad professor vid Stockholm Centre for Commercial Law. Eric Runesson har även skrivit artiklar och böcker i huvudsakligen civilrättsliga ämnen.

Eric Runesson tillträder som justitieråd den 3 september 2018.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon 08- 405 27 37
Mobil 072-5457421
e-post till Sofie Rudh