Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Helen Hellmark Knutsson har entledigats, minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill utveckla distansutbildningen – för ett Sverige som håller ihop

Publicerad

Även de som bor utanför campus-orterna ska ha tillgång till eftergymnasial utbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskola. Därför får Universitets- och högskolerådet (UHR) nu i uppdrag att planera för en utlysning av totalt 40 miljoner kronor under åren 2019–2020 till projekt som utvecklar distansutbildningen.

– Om hela Sverige ska leva så behöver också kompetensförsörjningen i hela Sverige fungera. Därför ska vi fortsätta att utveckla distansutbildningen och göra den ännu mer attraktiv, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– Ett av de vanligaste problemen som företagare på landsbygden brukar lyfta med mig är svårigheterna att få tag på rätt utbildad personal. Den här satsningen på distansutbildning kommer att leda till att fler kan delta i högre utbildning på landsbygden, vilket i sin tur också kommer göra det lättare för landsbygdsföretag att få tag på den kompetens som de behöver. Det är viktigt för jobben och tillväxten i hela landet, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Statistik visar att mindre kommuner oftast har en högre andel lågutbildade personer än större kommuner. De mindre kommunerna har också stora utmaningar med kompetensförsörjningen, så som brist på lärare och personal inom vård- och omsorgsyrken.

Regeringen anser att utbildning i hela landet är avgörande för kompetensförsörjningen och för levande landsbygder. Tillgång till det livslånga lärandet är också nödvändigt för Sveriges framtida konkurrenskraft.

Regeringen ger därför UHR i uppdrag att förbereda en utlysning av medel till projekt för att utveckla den distanspedagogiska verksamheten vid universitet, högskolor och vid anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Utbildningsbehovet i glesa landsbygdskommuner är en viktig utgångspunkt. Målet är att distansutbildningen ska locka fler studenter i Sveriges landsbygder till högre utbildning och yrkeshögskola. Avsikten är att projektmedlen ska delas ut under 2019 och 2020.

I samband med att landsbygdspropositionen överlämnades till riksdagen har regeringen gett uttryck för bedömningen att den distanspedagogiska verksamheten bör förstärkas med 20 miljoner kronor per år under 2019 och 2020. Regeringen tänker återkomma med förslag om detta i samband med budgetpropositionen för 2019.

Presskontakt

Göran Gutiérrez-Aranda
Politiskt sakkunnig hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bakgrund

Uppdraget har sin bakgrund i landsbygdspropositionen, där digitalisering och ny teknik lyfts fram som verktyg för att utbildning ska kunna erbjudas på fler sätt än tidigare, i alla delar av landet.

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet