Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige skriver rekordstort flerårigt avtal med FN:s flyktingorgan UNHCR

Publicerad

Regeringen planerar att stödja FN:s flyktingorgan UNHCR med närmare 3,5 miljarder kronor under en fyraårsperiod 2018 - 2021. Stödet är det största fleråriga kärnstödet som något land hittills bidragit med till UNHCR.

- De humanitära behoven är enorma. Stödet till UNHCR är oerhört viktigt i en tid då flyktingströmmarna fortsätter att öka. Samtidigt vill jag understryka att det är mycket angeläget att varje land fortsätter ta ett solidariskt ansvar för flyktingsituationen i världen, säger Isabella Lövin, vice statsminister och minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige har sedan flera år tillbaka varit den största givaren av kärnstöd till UNHCR. Det innebär att pengarna inte är öronmärkta till utpekade ändamål utan flexibla, vilket gör att UNHCR själv beslutar hur pengarna ska användas där de behövs som bäst. Nu stärks det svenska stödet ytterligare genom ett flerårigt avtal som möjliggör ökad framförhållning i verksamheten.

-UNHCR ska inte behöva vända sig till olika länder för finansieringsstöd i akuta faser. Det riskerar att politisera biståndet vilket inte gynnar de mest utsatta människorna på flykt, säger Isabella Lövin.

Inför FN:s internationella flyktingdag den 20:e juni, presenterade UNHCR en rapport som visar att flyktingströmmarna är de största sedan andra världskriget. Närmare sju gånger Sveriges befolkning, 68,5 miljon människor, lever idag på flykt i världen. Antalet tvångsfördrivna i världen ökade under 2017 med 2.9 miljoner människor som en konsekvens av pågående och nya, eller eskalerande, kriser i till exempel Syrien, Myanmar och DR Kongo.

 

Kontakt

Maud Larsen
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00