Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Mer än 284 miljoner kronor för utökad elevhälsa i skolan

Publicerad

Det behövs fler som arbetar inom elevhälsan i skolan. Därför har regeringen satsat drygt 284 miljoner kronor på personalförstärkningar inom elevhälsan för 2018 – ett statligt bidrag som Skolverket nu har fördelat till landets skolhuvudmän.

– Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna, och kan hjälpa lärarna att vara en motor i arbetet för trygghet och studiero på skolan. Därför är de här pengarna viktiga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Pengarna ska gå till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

På Skolverkets webbplats finns information om hur statsbidraget har fördelats till kommunala och fristående huvudmän över landet.

Presskontakt

Hanna Hessling
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00