Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Äldres kompetens måste tas på allvar, media välkomnas till delegationens första möte

Publicerad

Regeringen och Pensionsgruppen vill se en mer inkluderande och åldersoberoende svensk arbetsmarknad. Därför tillsätts nu en delegation för äldre arbetskraft som ska motverka åldersdiskriminering och hitta möjligheter för att bättre ta tillvara äldres erfarenhet och kompetens. Media bjuds in att delta i samband med delegationens första möte måndagen den 20:e augusti klockan 9.00.

- Det finns forskning som visar att åldersdiskrimineringen börjar redan i 40-årsåldern. Samtidigt lever vi allt längre och arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Det hänger inte ihop och är ett samhällsekonomiskt slöseri. Vi måste ha en arbetsmarknad där alla som vill jobba också får jobba, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

- Arbetsgivare borde fokusera mer på människors nyfikenhet, kunskap, erfarenhet och arbetslust än på deras ålder. Därför tillsätter vi en delegation som ska arbeta för att bryta den destruktiva åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad, säger socialminister Annika Strandhäll.

Sverige har en åldrande befolkning och allt fler vill jobba längre upp i åldrarna. Delegationen för äldre arbetskraft blir en viktig del i att åstadkomma en mer hållbar arbetsmarknad. Delegationen ska arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet och identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och erfarenhet. Delegationen ska även föreslå åtgärder som motverkar åldersdiskriminering.

- När vi lever allt längre, vilket naturligtvis är glädjande, så betyder det att arbetslivet måste hänga med. Inte minst för att vi ska kunna få tillräckliga pensioner. Vi måste tänka på vad som krävs för att äldre människor ska kunna, vilja och få jobba, så att inte deras kompetens går förlorad helt i onödan, säger Anna Hedborg, ordförande i Delegationen för äldre arbetskraft.

Tillsammans med forskare, opinionsbildare, pensionärsorganisationer, arbetsmarknadens parter och myndigheter ska delegationen lyfta frågor som rör bland annat synen på äldre på arbetsmarknaden, fördomar, samhällets demografiska förändringar, samt betydelsen av ett längre arbetsliv för samhället och den slutliga pensionen. Delegationen ska dessutom sammanställa och sprida befintlig kunskap och forskning, och kan även initiera nya rapporter.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2020, och är en del av Pensionsgruppens uppgörelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen och delegationen är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Media bjuds in att delta i samband med delegationens första möte måndagen den 20:e augusti klockan 9.00 på Socialdepartementet, Fredsgatan 8. Anmälan till victor.harju@gov.se.

Delegationen består av:

Anna Hedborg, f.d. minister (ordförande)
Eva Vingård, professor
Ingmar Skoog, professor
Ingemar Eriksson, f.d. departementsråd
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker
Björn von Sydow, riksdagsledamot och f.d. talman
Barbro Westerholm, riksdagsledamot
Cristina Husmark Pehrsson, f.d. minister
Marita Ljung, f.d. statssekreterare
Amanda Lundeteg, verkställande direktör
John Mellkvist, PR-konsult
Marianne Rundström, journalist

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter