Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nya initiativ ska göra vården mer jämlik

Publicerad

För att vården ska bli mer jämlik över landet behöver regering och landsting hjälpas åt att utveckla och tillgängliggöra kunskap, sprida goda exempel och se till att de uppföljningar som görs av vården också leder till förbättringar. Därför tillsätter regeringen en särskild utredare som ska arbeta för detta.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att det ska bli verklighet behöver vi hjälpas åt, regeringen och landstingen, och i vissa fall kommunerna. Det ska den utredning vi nu tillsätter arbeta med, säger socialminister Annika Strandhäll.

– För att du ska få den bästa vården behöver vi satsa på personalen och se till att de har tillräckligt många kollegor, hinner göra sitt jobb bra och har bra tillgång till kunskap. För att nå dit vill regeringen, utöver stora satsningar, förtydliga att vårdgivarna har ett ansvar för att detta sker. Det kommer regeringen göra i en kommande förordningsändring, för det spelar mindre roll om vi arbetar fram bra kunskap om vårdens personal aldrig hinner ta till sig den, säger socialminister Annika Strandhäll.

Utredaren ska arbeta för att statens arbete förstärker och väl fungerar ihop med den organisation för kunskapsstyrning som landstingen gemensamt byggt upp. På så sätt ska ett nationellt sammanhållet system formeras. Utredaren ska också arbeta vidare med och utveckla några av de förslag som kom i betänkandet ”Kunskapsbaserad och jämlik vård”.

Regeringen vill i en kommande förordningsändring förtydliga att det är vårdgivarnas ansvar att personalen har goda förutsättningar att tillgodogöra sig bästa möjliga kunskap. Regeringen vill dessutom bidrag till att sprida standardiserade vårdförlopp till fler vårdområden än cancervården. Inom cancervården har standardiserade vårdförlopp lett till kortare köer och mer jämlik vård över landet. Det innebär enkelt uttryckt att man slår fast hur vården ska jobba och vilka moment som ska finnas från att man på goda grunder tror att någon har cancer, genom undersökningar och diagnos till dess att behandlingen inleds med fasta tidsgränser.

Regeringen kommer skapa regelbundna samråd mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen, det vill säga landstingen och i vissa fall kommunerna, där dialoger om behov, utmaningar och insatser som behövs för att nå en kunskapsbaserad och jämlik vård. Samråden ska baseras på en förbättrad nationell uppföljning av hälso- och sjukvården.

Arbetet med att ta fram bättre uppföljning har redan påbörjats av regeringen, genom uppdrag till Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som gavs redan i juni.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.