Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen tar emot utredning om energieffektivisering

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring, som föreslår lösningar för att undanröja hinder som hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer möter när de ska energieffektivisera, bli småskaliga elproducenter eller att lagra egenproducerad förnybar el.

– Energisektorn i hela världen förändras i snabb takt mot att bli allt mer decentraliserad. För att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer behöver vi underlätta för hushåll, mindre företag och andra mindre aktörer att producera och lagra förnybar el och energieffektivisera. Jag ser fram emot att titta närmare på utredarens förslag, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Utredningen lämnar många förslag till förändringar. Bland förslagen finns ett system med kvotplikt, så kallade vita certifikat, för minskad effektbelastning genom investeringar i eleffektiviserande åtgärder och ett särskilt energirotavdrag, så att hantverkskostnader för utvalda energieffektiviseringsåtgärder ges ett skatteavdrag.

Utredningen Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring har letts av Lise Nordin och tillsattes av regeringen i juni 2017. Utredningen är ett steg i genomförandet av Energiöverenskommelsen mellan de fem riksdagspartierna S, M, MP, C och KD.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos samordnings- och energi­minister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00