Innehållet publicerades under perioden

-

Sverige positivt till förslaget till EU:s långsiktiga klimatstrategi

EU-kommissionen har presenterat sitt förslag till långsiktig klimatstrategi för EU. Sverige ser positivt på ambitionsnivån i förslaget med netto-nollutsläpp av växthusgaser år 2050.

Förslaget till EU:s långsiktiga klimatstrategi innehåller scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till EU:s framtida klimatmål. EU-kommissionens förslag till strategi anger att EU bör nå netto-nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050. Förslaget ligger i linje med den höga ambitionsnivå som Sverige har arbetat för.

– Det är ett viktigt och positivt steg att EU-kommissionen tydligt pekar mot netto-nollutsläpp till 2050 och att förslaget också lyfter fördelarna för hela samhället med en sådan omställning. EU måste visa ledarskap i genomförandet av Parisavtalet och bör göra vad som krävs för att begränsa uppvärmningen, säger klimatminister Isabella Lövin.

Regeringen ska nu analysera EU-kommissionens förslag. Sedan inleds förhandlingar med de andra medlemsstaterna i EU:s ministerråd. Enligt Parisavtalet uppmanas EU att senast 2020 anta en slutlig version av den långsiktiga klimatstrategin och skicka in den till sekretariatet under FN:s klimatkonvention.

– IPCC:s 1,5-gradersrapport visar att hela världen nu behöver skärpa ambitionerna om vi ska förhindra de värsta konsekvenserna av ett varmare klimat. UNEP:s senaste rapport om utsläppsgapet förstärker bilden av att detta måste ske skyndsamt, säger klimatminister Isabella Lövin.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Sverige driver i enlighet med Parisavtalet på för höjda ambitioner i alla länders klimatarbete.

Kontakt

Jakob Lundgren
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.