Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Lena Hallengren besöker Indien för att stärka det svensk-indiska hälsosamarbetet

Publicerad

Sveriges samförståndsavtal med Indien inom hälsa firar 10-årsjubileum. Det uppmärksammas genom en gemensam satsning på ett ”India-Sweden Health Year 2019”. Under året vill regeringen särskilt stärka och utöka existerande samarbeten samt initiera nya inom akademisk, privat och offentlig sektor.

– Den indiska regeringen har aviserat stora reformer som ska ge ytterligare 500 miljoner människor tillgång till hälso- och sjukvård. Samtidigt ska en kraftig utbyggnad av primärvården ske vilket gör landet extra intressant även för svenska aktörer, säger socialminister Lena Hallengren.

”India-Sweden Health Year” inleds med en delegationsresa till New Delhi och Jodhpur den 22–25 februari. Delegationen leds av socialminister Lena Hallengren och inkluderar Swecare, som är en stiftelse som verkar för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård, samt flera av deras medlemsföretag. Ett flertal myndigheter såsom Karolinska Institutet, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten såväl som företag inom hälso- och sjukvårdssektorn deltar i delegationen.

På förmiddagen den 22 februari anordnas ISBLRT (India Sweden Business Leaders Round Table) – ett högnivåmöte med indiska och svenska företrädare för industrin såsom Marcus Wallenberg, Astra Zenecas ordförande Leif Johansson med flera samt den indiska handelsministern. På eftermiddagen sker ett seminarium om hållbarhet i hälsosektorn anordnat av Swecare och Business Sweden tillsammans med företag och myndigheter.

Under lördag och söndag, den 23–24 februari, besöks Jodhpur, som är en av ett begränsat antal indiska städer som har ett nybildat AIIMS (All India Institute of Medical Sciences). AIIMS fungerar som en kombination av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Förutom det statliga universitetssjukhuset kommer även den regionala närsjukvården att besökas.

Måndagen den 25:e deltar den svenska delegationen och även eHälsomyndigheten på konferensen GDHP (Global Digital Health Partnership), vars fokus är att stimulera och utveckla e-hälsoarbetet runtom i världen.

Under resan kommer även Lena Hallengren träffa den indiska hälsoministern för att tala om utvecklingen av samarbetet mellan Sverige och Indien inom hälsosektorn.

Presskontakt

Joakim Spångberg
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter