Pressmeddelande

Tydligare villkor för kommuners habiliteringsersättning

Publicerad

Regeringen förtydligar nu villkoren gällande stimulansbidrag för habiliteringsersättning genom en ändring i Socialstyrelsens regleringsbrev. Syftet är att de statliga medlen ska nyttjas i högre grad, och komma fler människor till del.

– Många kommuner har tolkat de tidigare villkoren som att de bara får lov att använda medlen till införande eller höjningar av habiliteringsersättningen under första året. Nu har regeringen tydliggjort att statsbidraget även får användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren.

– Det har funnits en osäkerhet om hur bidraget får användas som i vissa fall lett till att kommuner hellre valt att återbetala pengarna till Socialstyrelsen istället för att använda pengarna till höjd dagpenning. Genom att förtydliga villkoren är regeringens förhoppning att fler kommuner använder medlen för avsett ändamål, säger socialminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska fördela 350 miljoner kronor till kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning under 2019. Medlen ska fördelas utifrån antalet deltagare som finns i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i kommunen.

Presskontakt

Joakim Spångberg
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter