Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Fri entré på museer blir kvar

Publicerad

Den fria entrén på flera statliga museer ska bli kvar. Det föreslås i regeringens vårändringsbudget för 2019.

Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna.

– Fri entré-reformen är viktig för att öppna upp våra statliga museer till fler människor. Det finns så mycket kunskap samlad på våra museer och den ska inte bara komma de som har en tjock plånbok till del, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen skjuter därför till 60 miljoner kronor till de statliga museimyndigheterna under 2019 för att även fortsättningsvis möjliggöra fri entré vid flera statliga museer. Budgeten för fri entré 2019 blir därmed sammanlagt 80 miljoner kronor, vilket är i tidigare nivå.

– Jag vill arbeta för att vårt gemensamma kulturarv ska vara tillgängligt för fler, och där spelar museerna en viktig roll. Efter att fri entré infördes ökade också antalet besökare och det visar att det är en reform som verkligen gör skillnad, säger Amanda Lind.

 

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Fri entré på statliga museer

Fri entré infördes den 1 februari 2016 på 18 statliga museer:

Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum i Linköping
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungl. myntkabinettet
Livrustkammaren
Marinmuseum i Karlskrona
Medelhavsmuseet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott
Statens centrum för arkitektur och design
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet

Museerna kan fortsatt ta ut entréavgift av vuxna för tillfälliga utställningar, medan barn och unga till och med 18 års ålder har fri entré till samtliga utställningar.

Vårbudgeten 2019

Den 10 april lämnade regeringen 2019 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget för 2019 till riksdagen.