Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Regeringen beslutar om plan för hållbar användning av växtskyddsmedel

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Det övergripande målet i den svenska handlingsplanen är att riskerna för människa och miljö från användning av växtskyddsmedel ska minska. Nytt för denna handlingsplan är ett mål för att skydda pollinerande insekter.

EU-direktiv
Enligt EU-direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel ska nationella handlingsplaner tas fram av alla medlemsstater och skickas till EU-kommissionen. I planen ska medlemsstaterna fastställa kvantitativa mål, riktmärken, åtgärder och tidtabeller för att minska riskerna med och konsekvenserna av användningen av växtskyddsmedel för människors hälsa och miljön. Den första svenska handlingsplanen enligt kraven i EU-direktivet beslutades 2013 av dåvarande regering. Den planen har nu setts över och en reviderad plan har beslutats idag.

Reviderad handlingsplan
I den reviderade handlingsplanen beskrivs att arbetet med åtgärder i den tidigare handlingsplanen har gett resultat. Sverige har jämfört med många länder i Europa en betydligt lägre användning av växtskyddsmedel per hektar och resthalter från växtskyddsmedel i inhemskt producerade vegetabilier är låga. Samtidigt konstateras att arbetet för att minska riskerna behöver fortsätta.

Särskilt fokus på pollinerande insekter
Den reviderade planen innehåller sex mål, varav ett är nytt. Det nya målet lyder: ”Användningen av växtskyddsmedel som är skadliga för pollinerande insekter ska anpassas så att riskerna minimeras”. Syftet är att särskilt sätta fokus på pollinerande insekter.

– Jag är glad att regeringen nu har beslutat att fortsätta det viktiga arbetet med hållbar användning av växtskyddsmedel. Det känns särskilt viktigt att vi sätter fokus på arbetet med att skydda våra pollinatörer, säger Jennie Nilsson landsbygdsminister.

Presskontakt

Hanna Alexandersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.