Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Publicerad

Utredningen om den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet har fått förlängd utredningstid med tre månader.

Regeringen gav i februari 2017 en särskild utredare i uppdrag att genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. I uppdraget ingår att se över om terroristbrottet är lämpligt utformat beträffande gärningar som riktas mot en avgränsad personkrets, till exempel mot asylsökande, och att föreslå straffskärpningar för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen.

Utredningen, som har antagit namnet Terroristbrottsutredningen, skulle redovisa sitt uppdrag senast den 29 mars 2019. Utredningstiden förlängs nu. Enligt tilläggsdirektiv som regeringen i dag har beslutat ska Terroristbrottsutredningen redovisa sitt uppdrag senast den 28 juni 2019.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh