Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Sofia Wallström till generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hon tillträder sin tjänst den 24 juni.

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en film publicerad. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

 – Den svenska välfärden är en källa till stolthet för alla som bor i vårt land. IVO är en viktig myndighet för att stärka tilltron till och öka likvärdigheten i svensk hälso- och sjukvård samt socialtjänst. För detta uppdrag är givetvis en skicklig ledning grundläggande. Därför är jag glad att regeringen idag har utsett Sofia Wallström till ny generaldirektör, säger socialminister Lena Hallengren.

 – Staten har ett viktigt ansvar att följa upp och säkerställa att vården och omsorgen är säker och god i hela landet. Jag ser väldigt mycket fram emot att få gå in i detta uppdrag och fortsatt utveckla den statliga tillsynen där Inspektionen för vård och omsorg spelar en så viktig roll, säger Sofia Wallström.

Sofia Wallström är född 1969, utbildad jurist och sedan 2013 generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Sofia Wallström har erfarenhet från flera statliga utredningar och är också ledamot i regeringens expertgrupp för digitala investeringar inom Myndigheten för digital förvaltning. Hon har mångårig erfarenhet från regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som Finansdepartementet.

Om Inspektionen för vård och omsorg

Enligt IVO:s instruktion ska myndigheten svara för tillsyn inom hälso- och sjukvården och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IVO:s tillsynsområde omfattar i dag ca 35 000 vård- och omsorgsgivare. Tillsynsinsatser ska genomföras med utgångspunkt från riskanalyser om var behovet av tillsyn är som störst. IVO har omkring 630 medarbetare. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala kontor runt om i landet.

Presskontakt

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter