Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ökad kunskap om suicidprevention och stöd till efterlevande

Publicerad

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska få mer kunskap i sitt arbete med att förebygga suicid. Stödet till efterlevande ska också stärkas.

– Barn, unga, vuxna och äldre med psykisk ohälsa måste kunna räkna med att få tillgång till rätt insatser i rätt tid. Det gäller såväl vård- som stödinsatser. Likaså ska personer som förlorat en närstående i suicid få professionellt stöd snabbt, oavsett var i landet de bor. Ingen ska behöva stå ensam inför detta, säger socialminister Lena Hallengren.

Cirka 85–90 procent av de som tagit sitt liv har haft någon form av kontakt med hälso- och sjukvården under de två år som föregick självmordet. Alla delar av hälso- och sjukvården har en viktig uppgift i arbetet med suicidprevention genom att tidigt upptäcka psykisk ohälsa och risk för suicid.

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och sprida kunskap som kan stödja hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens arbete med att förebygga suicid. Socialstyrelsen ska även ta fram och sprida kunskap för att stödet till personer som förlorat en anhörig eller närstående i suicid ska kunna stärkas.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 3 miljoner kronor under 2020, 3 miljoner kronor under 2021 samt 3 miljoner kronor 2022. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2022 och en delrapportering av uppdraget ska ske årligen senast den 30 november.

Uppdraget bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Presskontakt

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter