Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpt syn på brott mot förtroendevalda

Publicerad

Brott mot förtroendevalda är ett allvarligt hot mot demokratin och kan aldrig accepteras. Regeringen föreslår därför en ny särskild straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

– Ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt. Vi föreslår därför en ny straffskärpningsgrund som tydligt markerar att brott som begås mot förtroendevalda ska ses som särskilt allvarliga, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brott mot förtroendevalda är ett problem i samhället och de förtroendevaldas utsatthet för brott ökar. Att utsätta någon för brott på grund av personens förtroendeuppdrag är inte bara ett angrepp mot den förtroendevalde som person utan även mot det demokratiska systemet.

Regeringen har därför beslutat en lagrådsremiss med förslag om att det straffrättsliga skyddet för brott som begås mot förtroendevalda förstärks. Förslaget innebär att det vid bedömningen av straffvärdet särskilt ska beaktas om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, landsting, Sametinget eller Europaparlamentet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh