Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Gitte Ørskou ny överintendent och chef för Moderna Museet

Publicerad

Regeringen har i dag utsett Gitte Ørskou till ny överintendent och chef för Moderna museet. Gitte Ørskou tillträder den 1 september 2019.

Ladda ner:

– Gitte Ørskou är en dokumenterat god ledare och chef, med lång erfarenhet av att leda en likande verksamhet. Hon har god kunskap och förankring inom konstvärlden, såväl inom Norden som internationellt. Jag är därför mycket glad att hon vill ta sig an detta viktiga uppdrag, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

– Jag är väldigt motiverad över att leda Moderna museet, ett av världens viktigaste museer för modern och samtida konst. Under hela min karriär har jag fokuserat på att bygga broar mellan konst och människor. Min motivation är att beröra, förflytta och engagera alla slags människor med konstens kraft, säger Gitte Ørskou.

Information Gitte Ørskou

Gitte Ørskou är sedan år 2009 chef för konstmuseet Kunsten Museum of Modern Art Aalborg. Innan dess var hon curator och sedan chefscurator vid ARoS Aarhus Kunstmuseum. Utöver dessa roller har Gitte Ørskou haft flera förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande för Statens Kunstfond. Ørskou både lång erfarenhet av att arbeta inom museivärlden och gedigen akademisk bakgrund inom konsthistoria och ledarskap.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Information Moderna Museet

Moderna museet ska visa, spegla, samla och bevara modern och nutida konst i alla dess former. Museet ska verka för konstnärlig och kulturell förnyelse, göra samlingarna tillgängliga för en så stor publik som möjligt, ordna utställningar och driva pedagogisk verksamhet. Museet är en myndighet under Kulturdepartementet och ligger i Stockholm och Malmö.