Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Modernare regler om fraktsedlar

Publicerad

Regeringen har beslutat att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att regleringen av godstransporter på väg ska anpassas till elektroniska fraktsedlar. Fraktsedlar spelar en central roll i samband med godstransporter och lagstiftningen behöver moderniseras. Enligt regeringens förslag ska en elektronisk fraktsedel likställas med en fraktsedel i pappersform.

De nuvarande reglerna är föråldrade och utgår från att en fraktsedel ska upprättas i pappersform. Därför föreslår regeringen en reglering som underlättar för företagen att använda elektroniska fraktsedlar genom att likställa dessa med fraktsedlar i pappersform.

Förslagen grundas på att Sverige tillträder ett tilläggsprotokoll till den så kallade CMR-konventionen som reglerar godstransporter på väg. Konventionen och tilläggsprotokollet reglerar egentligen bara internationella transporter. Regeringen föreslår dock att även regleringen av fraktsedlar vid inrikes vägtransporter anpassas till en användning av elektroniska fraktsedlar.

I propositionen föreslås att regeringen får besluta om när den nya regleringen ska träda i kraft.

Kontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon 08-405 27 37
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh