Pressmeddelande från Socialdepartementet

Stärkt förebyggande arbete mot hudcancer

Publicerad

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att stärka det förebyggande arbetet mot hudcancer.

– Hudcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige för såväl kvinnor som för män, och dessutom den cancerform som ökar snabbast. Det är viktigt med god information och utbildning för att förändra ett riskfyllt beteende under de soliga månaderna, säger socialminister Lena Hallengren.

I uppdraget ingår att ge råd och rekommendationer om vikten av att skydda sig mot exponeringen för UV-strålning, och hur den kan minskas. Myndigheten ska samordna insatser och kommunikation av det förebyggande arbetet mot hudcancer på nationell, regional och lokal nivå med berörda myndigheter och aktörer.

Strålsäkerhetsmyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 miljon kronor under 2019. Uppdraget ska utföras i samverkan med Regionala cancercentrum och redovisas senast den 31 mars 2022.

Presskontakt

Mikael Lindström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter