Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Angrepp mot blåljusverksamhet och myndighetsutövning ska bekämpas

Publicerad

Regeringen föreslår i en proposition åtgärder för att stärka det straffrättsliga skyddet för de centrala blåljusverksamheterna och för myndighetsutövning.

Den som angriper polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård medan de utför livsavgörande arbetsuppgifter begår ett allvarligt brott och konsekvenserna kan bli förödande. Därför måste samhället se oerhört strängt på sådana brott. Detsamma gäller de som ger sig på myndighetsföreträdare för att till exempel påverka myndighetsbeslut. Regeringen föreslår därför att straffet för dessa brott skärps.

– Lagstiftningen måste vara tydlig med att samhället ser allvarligt på angrepp mot de som ska hjälpa andra, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

I propositionen föreslår regeringen

  • ett nytt brott – sabotage mot blåljusverksamhet – som straffbelägger att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet och
  • att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas till fängelse i lägst ett och högst sex år.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00