Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Enklare att ta tåget ut i Europa

Publicerad

Det ska bli enklare att resa klimatsmart med tåg ut i Europa. Därför har regeringen idag gett Trafikverket och Trafikanalys i uppdrag att se över detta. Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg till flera europeiska städer och Trafikanalys ska se över om det kan bli enklare att boka utlandsresor med tåg.

– Tågresandet ökar och det finns ett stort intresse för att kunna välja tåget både på semestern och på jobbresan. Med nattåg till utlandet och med enklare sätt att boka internationella tågbiljetter kan tåg bli det självklara alternativet för resor inom Europa, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket ska utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer. I uppdraget ingår bland annat att utreda vilken trafik som bör upphandlas, redovisa en tidsplan för genomförandet och bedöma kostnaderna.

Trafikverket ska även utreda andra möjligheter som kan underlätta etableringen av nattåg till utlandet och hur staten kan bidra till att den upphandlade trafiken ersätts av trafik som bedrivs på kommersiell grund.

Regeringen ger också Trafikanalys i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag med nulägesanalys när det gäller möjligheter att boka biljetter för utlandsresa med tåg samt bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för konsumenterna att boka utlandsresor med tåg.   

Uppdragen ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2020.

Presskontakt

Sami Mashial
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-083 28 99