Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kartläggning av kompetenser, kvalifikationer och yrken för ökad rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden

Publicerad

Regeringen har idag beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen gentemot den europeiska klassificeringen av kompetenser, kvalifikationer och yrken (ESCO) som den europeiska kommissionen har antagit.

Den europeiska klassificeringen ESCO syftar till att synliggöra medborgarnas kompetenser. ESCO bidrar till att främja den fria rörligheten av arbetstagare inom EU vilket kan underlätta kompetensförsörjningen. Kartläggningen av den svenska yrkesklassificeringen som Arbetsförmedlingen nu får i uppdrag att genomföra handlar om att bedöma om innebörden av svenska yrkesbenämningar överensstämmer med innebörden i benämningar i ESCO. Termer som beskriver kompetenser, kvalifikationer och yrken är en del av kartläggningen. Bakgrunden till regeringsbeslutet är att uppfylla de krav som ställs på Sverige i EU-regelverket för samarbetet inom Eures (European Employment Services).

– En gemensam benämning av kompetenser, kvalifikationer och yrken inom EU kan underlätta för svenskar som vill arbeta i andra EU-länder och hjälpa oss här i Sverige att hitta personal till våra bristyrken, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Arbetsförmedlingen ska rapportera uppdraget till regeringen senast den 31 mars 2021.

 

Fakta om ESCO

ESCO är en databas där det ska vara möjligt att söka på kompetenser, kvalifikationer eller yrken för att få kunskap om vad som krävs för att få jobb inom ett visst yrke i olika EU-länder. ESCO översätter termer som beskriver kompetenser, yrken och utbildningar mellan alla språk inom EU.

ESCO är en del av det arbete som pågår inom EU för att höja och synliggöra medborgarnas kompetenser. Det är också en del av Europa 2020-strategin och En ny kompetensagenda för Europa. Kommissionen lanserade projektet 2010.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.