Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-
Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att omfatta fler myndigheter

Publicerad

Barnombudsmannen har sedan 2017 i uppdrag att stödja myndigheter, kommuner och landsting i deras arbete med den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i respektive verksamheter – det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Våren 2019 utvidgade regeringen satsningen till att omfatta tolv myndigheter istället för tio. Regeringen har nu beslutat att utvidga satsningen ytterligare så att den kommer att omfatta 16 myndigheter. Länsstyrelserna ges även i uppdrag att stödja arbetet med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och landsting.

Att öka kunskapen om barnets rättigheter bland statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner är en förutsättning för att barnkonventionen, som blir svensk lag år 2020, ska få genomslag i praktiken och barns rättigheter ska stärkas. Kunskapslyftet för barnets rättigheter spelar därför en viktig roll. Regeringen har beslutat att även Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten nu kommer att ingå i kunskapslyftet för barnets rättigheter.

Regeringen ger samtidigt Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter och att stödja arbetet med att säkerställa den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner. Att beslutsfattare och yrkesverksamma i kommuner och landsting har tillgång till kunskap om hur bestämmelserna i barnkonventionen kan tillämpas är avgörande för att ett barnrättsbaserat arbete ska få genomslag på kommunal och regional nivå.

– Att kunskapslyftet för barnets rättigheter utvidgas till att även omfatta myndigheter inom rättsväsendet och länsstyrelserna är oerhört positivt. Barns situation behöver överlag stärkas. Regeringens beslut är viktigt för genomförandet av barnkonventionen, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

För frågor, kontakta pressekreterare Nicole Goufas.

Presskontakt

Nicole Goufas
Pressekreterare hos jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00

Prenumerera på nyheter

Vill du ha aktuell information direkt till din e-post?