Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar ska utredas

Publicerad

Regeringen har i dag gett f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen Sten Heckscher i uppdrag att utreda ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden (dir. 2019:50). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 2 november 2021.

Sverige är en öppen ekonomi som är starkt beroende av internationell handel och utländska investeringar. Utländska direktinvesteringar bidrar till att skapa arbeten och att stärka Sveriges konkurrenskraft och regeringen arbetar aktivt för att få hit fler sådana investeringar. Det finns dock vissa typer av förvärv som kan ha en negativ inverkan på säkerhet och allmän ordning. En ny EU-förordning gör också att Sverige behöver överväga lagstiftning på området.

– Svenska myndigheter har vid flera tillfällen uppmärksammat att utländska aktörer försöker förvärva svenska företag som utvecklar känsliga teknologier eller bedriver säkerhetskänslig verksamhet, t.ex. inom kritisk infrastruktur. Sådana förvärv kan innebära risker för Sveriges säkerhet. Regeringen ser därför ett stort behov av att utreda frågan och att ta fram lagstiftning som gör att vi kan kontrollera uppköpsförsök som är viktiga för Sveriges säkerhet, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Ett granskningssystem måste ge förutsättningar att minimera risker och ytterst kunna hindra sådana investeringar som kan innebära skada för säkerhet eller allmän ordning. En inte ovanlig situation kan tänkas vara att en investering sker i ett bolag som bedriver känslig verksamhet och där vissa aspekter av investeringen kan behöva regleras men där det inte finns tillräckliga skäl för att hindra investeringen helt.

– Utländska direktinvesteringar bidrar till jobb och tillväxt men också förbättrad produktivitet och innovation. Det är därför viktigt att ett framtida granskningssystem inte försämrar viljan och möjligheten att investera i Sverige. Samtidigt finns ett behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, säger utrikeshandelsminister Ann Linde.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.