Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Jennie Nilsson tar emot utredning om obligatorisk märkning och registrering av katter

Publicerad

Landsbygdsminister Jennie Nilsson har tagit emot en utredning som syftar till att öka skyddet för katter som är övergivna och förvildade. I utredningen föreslås att det ska införas ett krav på obligatorisk märkning och registrering av katter.

– Sverige har en ny djurskyddslag och djurskyddsförordning på plats sedan i våras. Det är bra och säkerställer en god välfärd för djuren i Sverige. Den här utredningen är en del i regeringens fortsatta arbete med djurskyddet och jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Regeringen aviserade i arbetet med den nya djurskyddslagen att det finns stora problem förknippade med övergivna och förvildade katter och att en obligatorisk märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta att skilja dessa åt från ägda katter. I syfte att få en bättre uppfattning om konsekvenserna av ett sådant krav beslutade regeringen i juni 2018 om att tillsätta en utredning som idag offentliggörs.

Enligt förslaget i utredningen ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Jordbruksverket ansvarar för, dvs. på samma sätt som hundar idag registreras i Sverige.

Förslaget ska inom kort remitteras till myndigheter, organisationer och intressenter innan regeringen tar ställning till hur man går vidare.

För mer information eller intervjuförfrågningar kontakta Simon Andersson. 

Presskontakt

Simon Andersson
Pressekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.