Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen föreslår höjda bötesstraff för företag

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att maxbeloppet för företagsbot ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor för allvarliga brott som begås av större företag. Syftet med lagförslaget är att ge företag tydliga incitament att organisera sig på ett sådant sätt att risken för brott i verksamheten minskas.

– Genom förslaget stärker vi det straffrättsliga skyddet mot särskilt allvarlig brottslighet som begås i företag. Det kan till exempel röra sig om internationella mutbrott, penningtvätt eller allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott. Det är angeläget att straffrättsliga sanktioner mot företag på ett effektivt sätt kan motverka att brottslighet begås i verksamheten, säger Morgan Johansson.

Regeringen föreslår därför att företagets betalningsförmåga ska ha betydelse för företags­botens storlek när det är fråga om särskilt allvarlig brottslighet som begås i större företagsverksamhet. I propositionen föreslås också att maxbeloppet i dessa fall ska höjas från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

Förslaget innebär även att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas genom att brott i fler verksamheter än tidigare ska kunna leda till företagsbot. Samtidigt utökas också möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Dessutom föreslår regeringen att svensk domstol ges utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh