Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen föreslår utvecklingstid för anställda

Publicerad

För att underlätta omställning på arbetsmarknaden föreslår regeringen att det införs en möjlighet för anställda att utveckla sin kompetens eller utveckla ny kompetens, så kallad utvecklingstid. Regeringen bedömer att förslaget kommer att bidra till att möta nya krav på kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

– Ett arbetsliv är långt, samtidigt gör den snabba tekniska utvecklingen och digitaliseringen att nya yrken skapas, och att arbetsmarknaden omvandlas. Utvecklingstid ger en möjlighet för den som arbetat länge att vidareutveckla sig, skaffa ny kompetens och också ha möjlighet att starta egen näringsverksamhet. Detta är en reform som kan stärka Sverige och göra att människor har möjlighet gå vidare och utveckla sin fulla potential, säger vice statsminister Isabella Lövin.

Utvecklingstid, i upp till ett år, ska stärka anställdas position på arbetsmarknaden. I en tid när kraven på omställning på arbetsmarknaden ökar i snabb takt finns ett behov av att främja rörligheten, det kan bland annat handla om att höja arbetskraftens kompetensnivå och omställningsförmåga. Möjligheten till utbildning inom utvecklingstid ska bland annat ge möjlighet och incitament att utbilda sig till yrken där det råder brist på arbetskraft.

Ersättning föreslås lämnas för de som deltar i utvecklingstid. En utgångspunkt i arbetet med att utforma en modell för utvecklingstid är att en ersättare ska anställas för den som får del av utvecklingstid och att Arbetsförmedlingen ska erbjuda arbetsgivaren en ersättare.

För 2020 föreslås ett tillskott på 220 miljoner kronor för finansiering av förslaget om utvecklingstid. Därefter satsas 600 miljoner kronor 2021 och 1 miljard kronor 2022.

Av detta avser 49 miljoner kronor 2020, 90 miljoner kronor 2021 och 150 miljoner kronor 2022 för Arbetsförmedlingens förvaltningsresurser. Försäkringskassans förvaltningsanslag stärks med 3,7 miljoner kronor 2020, 11,2 miljoner kronor 2021 och 18,5 miljoner kronor 2022 för att hantera utbetalning av individersättning. Omfattningen av hur många personer som kan få ta del av utvecklingstid kommer att styras av de budgeterade medlen.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget förväntas kunna träda i kraft tidigast oktober 2020.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.